Mondi'nin 5 Prensibi

Yasalara Uygunluk

Mondi geçerli olan kanun ve mevzuat hükümlerine uyar. 

Dürüstlük ve Doğruluk

Mondi dürüstlük ve doğruluk standardlarına uygun davranır.

İnsan Hakları

Mondi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine riayet eder.

Paydaşlar

Mondi paydaşlarının (hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, iş ortakları ve toplum) menfaaletlerine gereken saygıyı gösterir.

Sürdürülebilirlik

Mondi faaliyetlerinin sürdürülebilirliliğini, iş sağlığı ve güvenliği ile çevreyi koruyarak idame ettirir.