İnsan Kaynakları Politikası

26.000’den fazla çalışanı ile 30 ülkede yatırımı olan Mondi Grubunun bir parçası olarak bizler, en önemli değerimizin çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz.

“Performans”, “Önemseme”, “Dürüstlük” üzerine inşa ettiğimiz kültürümüzü günlük davranış tarzımız ve bakış açımız ile hayatımızın her noktasında yaşamak temel prensibimizdir.

Bu değerlerden yola çıkarak;

  • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında çalışan bilinci oluştururuz.
  • İnsana saygı unsurunu temel alan, ayrımcılıktan uzak bir yönetim anlayışını oluşturur, etik değerleri uygularız
  • Etkin iletişimi sağlamaya yönelik sistemler kurar, çalışanlar için şeffaf ve açık bir yönetim yaklaşımı sergileriz
  • Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine önem verir, kariyer gelişimleri için, ortam yaratırız
  • Etkin ve efektif bir yetenek yönetim ve kariyer yedekleme planı ile sürdürülebilir bir organizasyon yapısı oluşturmayı amaçlarız
  • Nitelikli işgücü ihtiyaçlarımızı öncelikli olarak kendi içimizden sağlamayı hedefleriz
  • Çalışanlarımıza sorumluluk bilinci içinde sürekli iyileştirmeyi teşvik edecek uygun sistemler ve ortamlar sağlarız
  • Çalışanların tanınmasi ve ödüllendirilmesi sistemleri ile girişimciliği ve insiyatif almayı özendiririz
  • Çalışanlarımızın dinamizim ve yüksek performanslarının iş sonuçlarına yansımasını izler ve değerlendiririz
  • Çalışanlarımıza sürdürülebilir motivasyon sağlarız,

Amacımız

Mondi Kurum Kültürümüz ışığında, çalışanlarımızın gurur duyarak çalıştıkları ve sektöründe en çok tercih edilen şirket konumunda olmak ve bunu sürdürmektir.

 

KURUM KÜLTÜRÜMÜZ

GELİŞ.YARAT. İLHAM VER. BİRLİKTE.

Performans
Tutkulu, girişimci ve inisiyatif alan bir şirketiz.

Önemseme
Birbirimize karşı saygılıyız ve birbirimizi destekleriz.

Dürüstlük
Dürüst, şeffaf ve kapsayıcıyız.

HR.PL.001_2