Bilgi Güvenliği Politikası

Mondi Tire Kutsan ve çalışanları olarak, bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini değerli ve kritik kabul etmeyi
  • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı buna bağlı gerekli güvenlik tedbirlerini almayı
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC  27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi
  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi

Taahhüt eder. Uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek,  ambalaj sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

BT.PL.001_1