KURUMSAL YÖNETİM VE KOMİTELER

Kurumsal Yönetim Komitesi

download

Denetim Komitesi

download

Risklerin Erken Saptanması Komitesi

download

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Şirketimizin yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun websitesinden aşağıdaki link aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1095-mondi-tire-kutsan-kagit-ve-ambalaj-sanayi-a-s